Profil spoločnosti

Firma PAGEL® SPEZIAL-BETON GmbH & Co. KG z Essenu je už viac ako 40 rokov spoločnosťou, ktorá celosvetovo určuje smer vývoja zálievkových, špeciálnych a vysokopevnostných mált.

Značka PAGEL® je synonymom vysokej kvality v celosvetovom meradle.

Rozsiahla ponuka produktov, ako aj ich vysoká kvalita a odborné poradenstvo pri riešení špecifických problémov, získali firme dobré meno. Spoločnosť je certifikovaná podľa EN ISO 9001 už od roku 1995.

Vnútropodniková kontrola produktov je zaručená aj na na základe udeleného certifikátu podľa STN EN 1504-3, STN EN 1504-6 a STN EN 1504-7.

Produkty PAGEL® sú vyrábané vo viac ako desiatich krajinách sveta a distribuované sieťou pobočiek vo viac ako 30 krajinách.

Partneri na Slovensku
Zahraničný predaj (Celosvetovo)

Spracovateľská / Realizačná firma:
PAGEL Technische Mörtel