Impresum

Obsah našich webových stránok sa neustále obmieňa (napr. z dôvodu technologického pokroku, zmien v legislatíve atď.). Spoločnosť PAGEL nezodpovedá za akékoľvek priame alebo nepriame škody (zmluvné a nezmluvné) vyplývajúce z použitia údajov z týchto webových stránok.

Údaje uvedené v technických listoch (technické informácie, definície a pokyny) sú zostavené a kontrolované podľa nášho najlepšieho vedomia. Za úplnosť a správnosť nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Z informácií nie je možné odvodiť žiadne nároky. Vašim pripomienkam a návrhom sme vždy otvorení.

Za obsah iných webových stránok, na ktoré odkazujeme pomocou hypertextových odkazov, nie sme zodpovední. Odkaz pomocou hypertextu nepredstavuje naše odporúčanie týchto webových stránok, spoločností alebo produktov. Existencia týchto odkazov neznamená spoluprácu s týmito spoločnosťami alebo odporúčania ich produktov.

Obsah a štruktúra web stránky PAGEL Spezial-Beton GmbH & Co. KG sú chránené. Nemáme žiadne námietky proti používaniu informácií uvedených na našich webových stránkach na osobné alebo komerčné využitie na stránkach, kde sú použité naše produkty.
Publikovanie textov, častí textov alebo obrázkov si vyžaduje predchádzajúci súhlas spoločnosti PAGEL Spezial-Beton GmbH & Co. KG.

Poznámky k ochrane dát (ochrana osobných údajov).

Všetky texty, obrázky, audio súbory a ďalšie zverejnené informácie, s výnimkou špeciálneho označenia, podliehajú copyrightu (autorskému právu) spoločnosti PAGEL Spezial-Beton GmbH & Co. KG. Reprodukcia alebo nahrávanie celkov alebo častí webového obsahu bez písomného povolenia spoločnosti PAGEL Spezial-Beton GmbH & Co. KG, Essen sú vylúčené. Logo, fonty a nápisy sú chránené známky firmy spoločnosti PAGEL Spezial-Beton GmbH & Co. KG.

Ak vo vašom počítači nemáte vhodný prehliadač, môžete si ho stiahnuť zadarmo:


Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

PAGEL SPEZIAL-BETON GmbH & Co. KG
Wolfsbankring 9
45355 Essen, Germany
Fon: +49 (0)201 / 68504-0
Fax: +49 (0)201 / 68504-31
E-Mail: Kontakt
Internet: www.pagel.com

Zápis v obchodnom registri: Essen HRA 7942
Os. ručiteľ: PAGEL Spezial-Beton Beteiligungs-GmbH
Obchodný riaditeľ Dr.-Ing. Jürgen Aretz, Dr.-Ing. Patrick Schäffel
Zápis v obchodnom registri: Essen HRA 7942
IČ DPH: DE 125082005

Zodpovedný:
webmaster