Företagsprofil

I mer än 40 år har PAGEL® SPEZIAL-BETON GmbH & Co. KG i Essen haft stort inflytande på och spelat en avgörande roll i utvecklingen av gjutbruk och specialbruk. PAGEL® GJUTBRUK-SYSTEM har blivit ett världsledande och erkänt system för hela världens gjutbruk. Våra produkter som V1, V12 och V13 är synonymer med ”icke-krympande gjutbruk”. PAGEL® är Tysklands största producent av gjutbruk och betongrenoveringssystem.

Ett omfattande produktprogram i kombination med högsta kvalité uppbackat av en professionell kundsupportavdelning har medfört att PAGEL® förtjänar sitt enastående rykte att tillhandahålla system för gjut- och specialbruk avseende, undergjutning, renovering, byggnation och beläggning.

PAGEL® har producenter och återförsäljare över hela världen. PAGEL®s många års framgångar och överlägsna kvalité har resulterat i ett mycket stort antal certifieringar i olika länder och EN ISO 9001. Fabriken kvalitetskontroll är i överensstämmelse med internationella standarder och direktiv som DIN EN 1504-3, Din EN 1504-6 och DIN EN 1504-7.

Med dessa certifieringar som bakgrund forskar och utvecklar vi nya innovativa produkter i vårt toppmoderna laboratorium och som resultera i leveranser av högkvalitativa material till våra kunder. Vårt urval av produkter förlänger livslängden på industriella tillgångar, bevarar och maximerar produktiviteten.

Samtidigt som alla tänkbara krav på kvalitativte material fullföljas, star vår professionella kundsupportavdelning stå till tjänst med produktförslag, specifikationer och teknisk support. Med detta som bakgrund anser våra kunder att PAGEL® är en mycket stabil grund att bygga vidare på.

Distributörer i Svergie
Distributörer över hela världen

PAGEL bearbetning företag: PAGEL Technische Mörtel