Ankarbruk: E1 / E1SF

E1

E1SF

Användningsområden

Egenskaper

  • Berg, tunnelbyggnation
  • Förankringar och bergsbult
  • Förankring av armeringsjärn, bult i betong och berg
  • Mycket goda pump- och injektionsegenskaper
  • Lättflytande, Sprickfri
  • Mycket hög vidhäftning
  • Certifierad till bergarbeten
  • E1: Användning vid +30 °C 60 min
  • E1SF: Plastisk konsistens

För denna produkt krav EU-klassificering § 9 i byggproduktionsreglemente t och,
bestämmelser i EN 934-2: 2001-07.