Express-Gjutbruk: V2/10 / V2/40 / V2/80 / V2/160

V2/10

V2/40

V2/80

V2/160

Användningsområden

Egenskaper

 • Stål- och betongkonstruktioner
 • Ankarbult i betong och berg
 • Brolager
 • Undergjutning av räls och skenor
 • Utmärkt för utomhusbruk
 • Belastningsbar efter 120 minuter (också vid +5 °C)
 • Lättflytande
 • Bra pumpegenskaper
 • Frost- och saltbeständig
 • Krympfri
 • Klar att använda

För denna produkt krav EU-klassificering § 9 i byggproduktionsreglemente t och,
bestämmelser i EN 934-2: 2001-07.