Gjutbruk: V1/50 / V1/10 / V1/160

V1/50

V1/10

V1/160

Användningsområden

Egenskaper

 • Betongkonstruktioner
 • Undergjutning av brolager
 • Undergjutning av maskinbädd
 • Undergjutning av turbiner och pumpar
 • Fogning av betongelement
 • Portabel dricksvatten-utrustning
 • Höglager
 • Räls, skenor, räcken och ledstång
 • Förgjutna betongelement
 • Industrianläggningar
 • Bra pumpegenskaper
 • Lättflytande > 90 minuter
 • Sprickfri
 • Tidig och hög slutstyrka
 • Frost- och saltbeständig
 • Oljebeständig
 • Kloridfri
 • Utmärkt för utomhusbruk

För denna produkt krav EU-klassificering § 9 i byggproduktionsreglemente t och,
bestämmelser i EN 934-2: 2001-07.