Imprint

Innehållet i våra webbsidor under ständig förändring (t.ex. teknisk förbättring, förändringar i reglerna). PAGEL är särskilt ansvarar inte för några direkta eller indirekta skador (avtalsförpliktelser och utomobligatoriska) på grund av användningen av data från dessa webbplatser.

De tekniska data, information, definitioner, upplysningar och referenser i databladen är samlade, kontrolleras och granskas enligt det bästa av vår kunskap. Vi tar inte ansvar för fullständigheten och riktigheten av dessa datablad. Ingen tillflykt kan härröra från denna information.

Vi är inte ansvariga för innehållet i alla andra webbplatser, länkade via hyperlänkar från vår hemsida. Hänvisningen till en hyperlänk utgör inte en rekommendation av oss av webbplatsen eller företaget den representerar eller deras produkter och är inte bevis för ett samarbete med bolaget och inte heller en rekommendation från någon av deras erbjudanden.

Sammanhanget och strukturen på webbplatsen PAGEL Spezial-Beton GmbH & Co KG är upphovsrättsskyddad. Vi har inga invändningar mot den personliga bruk av informationen på våra webbsidor eller användning av företag som anställer våra produkter.
Publiceringen av texter, textdelar eller bildmaterial kräver avancerad tillstånd från PAGEL Spezial-Beton GmbH & Co KG.

Alla texter, bilder, ljudfiler och annan publicerad information på vår webbplats, med undantag för särskilt markerade artiklar, omfattas av upphovsrätt av PAGEL Spezial-Beton GmbH & Co KG. Reproduktioner eller kopior helt eller delvis, inte är tillåtet utan föregående skriftligt medgivande från PAGEL Spezial-Beton GmbH & Co KG. Den PAGEL script namnskylt och PAGEL-logotypen är registrerade varumärken som tillhör företaget PAGEL Spezial-Beton GmbH & Co KG.

De datablad och rapporter finns tillgängliga i PDF-format. Du kan hitta det motsvarande programmet i PC eller Macintosh på


Allmänna villkor

PAGEL SPEZIAL-BETON GmbH & Co. KG
Wolfsbankring 9
45355 Essen, Germany
Fon: +49 (0)201 / 68504-0
Fax: +49 (0)201 / 68504-31
E-Mail: Kontakt
Internet: www.pagel.com

Registrera domstol: Local Court Essen HRA 7942
Personligt ansvarig Innehavare: PAGEL Spezial-Beton Holding-GmbH
Regissörer Dr.-Ing. Jürgen Aretz, Dr.-Ing. Patrick Schäffel
Registrera domstolen: Local Court Essen HRB 2771
UST-IDNR: DE 125082005

Resposible:
webmaster