Mortar de torcretare-SPCC: SP20 / SP40

SP20

SP40

Domenii de utilizare

Proprietăţi

 • Poduri
 • Tuneluri
 • Rezervoare de beton
 • Pereţi şi tavane
 • Faţade
 • Stālpi
 • Grinzi
 • Construcţii de căi navigabile
 • Domeniu de torcretare SPCC (ZTV-ING, ZTV-W) prin procedeu umed sau uscat
 • Testat cu diferite instalaţii de torcretare
 • Monocomponent
 • Stabilitate mare
 • Rezistent la îngheţ şi la săruri de dezgheţ
 • Permeabil la difuzia vaporilor de apă
 • MS02: Material de protecţie anticorozivă şi amorsă

Multe din mortarele de mai sus pot fi livrate cu cimenturi din clasele CEM III/A, CEM III/B-NW/HS/NA, CEM I – HS/NA
(fără C3A) sau CEM I alb, dar cu caracteristici tehnice modificate.