Mortar de subturnare: V1/50 / V1/10 / V1/160

V1/50

V1/10

V1/160

Domenii de utilizare

Proprietăţi

 • Maşini, ancorări, turbine
 • Lagăre de pod, şine
 • Instalaţii de apă potabilă
 • Construcţii de beton
 • Depozite înalte
 • Prefabricate
 • Instalaţii industriale
 • Capacitate mare de curgere, peste 90 min.
 • Fără contracţie la uscare
 • Rezistenţe iniţiale şi finale mari
 • Rezistent la ngheţ şi la săruri de dezgheţ
 • Rezistent faţă de uleiuri, fără cloruri, poate fi pompat, mortar gata de întrebuinţare, control extern al fabricaţiei

Pentru aditivii folosiţi la aceste produse există un certificat de conformitate conf. § 9 al legii materialelor de construcţie. Astfel, aditivii corespund cerinţelor EN 934-2:2001-07.