Mortar pentru recipienţi de apă potabilă: TW

TW05

TW10

TW20

TW40

TW05 alb

TW10 alb

TW20 alb

TW40 alb

Domenii de utilizare

Proprietăţi

 • Instalaţii de apă potabilă
 • Pereţi şi tavane
 • Conducte de apă
 • Instalaţii de epurare a apelor
 • Corespunde "Recomand-ărilor pentru apă potabilă" (KTW)
 • Corespunde DVGW W270
  şi W347
 • Rezistent la îngheţ şi la săruri de dezgheţ
 • Se poate aplica prin torcretare
 • Impermeabil la apă

Multe din mortarele de mai sus pot fi livrate cu cimenturi din clasele CEM III/A, CEM III/B-NW/HS/NA, CEM I – HS/NA
(fără C3A) sau CEM I alb, dar cu caracteristici tehnice modificate.