Mortar de reparaţii pentru canale: KA20

KA20

Domenii de utilizare

Proprietăţi

  • Conducte, canale
  • Instalaţii de epurare a apelor
  • Colectoare de ape reziduale
  • Domeniu de reparaţii: canal şi ape reziduale
  • Rezistenţă bună faţă de atac chimic puternic
  • Rezistent la atac sulfatic (industrie) şi al sărurilor de amoniu (agricultură)
  • Se poate aplica prin torcretare
  • Impermeabil la apă

Multe din mortarele de mai sus pot fi livrate cu cimenturi din clasele CEM III/A, CEM III/B-NW/HS/NA, CEM I – HS/NA
(fără C3A) sau CEM I alb, dar cu caracteristici tehnice modificate.