Material de protecţie contra evaporării: O1

O1

Domenii de utilizare

Proprietăţi

  • Suprafeţe de mortar sau beton
  • Şape de ciment
  • Cărămizi de beton μi elemente prefabricate
  • Protejează suprafeţele contra evaporării timpurii a apei
  • Asigură o uscare înceată a betonului, μapelor μi mortarelor
  • Formează un film impermeabil la vaporii de apă împiedică formarea fisurilor la contracţia prin uscare