PAGEL Program produkcji

PAGEL®-POLSKA z siedzibą w Komornikach k. Środy Śl. informuje, że na terenie Polski jest jedynym oficjalnym przedstawicielem PAGEL® SPEZIAL-BETON GMBH & CO.KG, Essen/Niemcy i jedynym autoryzowanym dystrybutorem produktów marki PAGEL® (oferta: www.pagel.pl). Producent dla swoich produktów wydaje gwarancje jakości, produkty posiadają wymagane przepisami, wydawane przez uprawnione instytucje certyfikaty, aprobaty i atesty. Na rynku polskim pojawiły się produkty sygnowane nazwą Pagel lub podobną, które nie są produktami PAGEL® SPEZIAL-BETON. Informujemy, że PAGEL®-POLSKA nie jest dystrybutorem tych produktów i nie jest w żaden sposób powiązany z firmami, które je rozprowadzają.

Proszę wybrać odpowiednią kategorię informacji w potrzebnej wersji językowej!

Udzielamy gwarancji na dostarczony materiał PAGEL tylko wyłącznie na podstawie naszej faktury zakupu i deklaracji zgodności lub deklaracją CE wydanej przez PAGEL POLSKA

Flyer
Program produkcji
Program produkcji kanałów
Broszura informacyjna

PAGEL Karty bespieczeństwa: