Zaprawa konstrukcyjna: M3

M3

Zastosowanie

Właściwości

  • słupy
  • płyty
  • belki
  • ◦powierzchnie pionowe i pułapowe
  • obszar napraw PCC (DafStb)
  • odporna na karbonatyzację
  • odporna na rozwarstwienie
  • umożliwia obciążenia statyczne
  • w systemie z MS02: ochrona przed korozją i warstwa sczepna

Wszystkie typy zapraw do podlewek mogą być produkowane również z cementem klasy CEM IIII A, CEM 11118-NW/HS/NA albo CEM 1-HS/NA (bez C3A) ale w następstwie zezmienionymi danymi technicznymi.