Beton zalewowy: V80 C45 / V160 C45

V80 C45

V160 C45

Zastosowanie

Właściwości

 • słupy
 • maszyn
 • budynków wodne, śluzy, jazy
 • ekrany dźwiękochłonne
 • wzmocnienie istniejących budynków
 • duża płynność
 • niekurczliwa
 • wysokie wytrzymałoąci początkowe i końcowe
 • odporna na działanie mrozu i rozmraż ającej soli
 • odporna na produkty ropopochodne
 • nadaje się do pompowania
 • łatwa w użyciu
 • jakość stale kontrolowana

Deklaracja zgodności EG §9 (Ustawa o produktach budowlanych) dla dodatków modyfikujących stosowanych w tych produktach. Dodatki te zgodne z ustaleniem EN 934-2:2002, dyrektywa 89/1 06/EEC.