Warstwa sczepna: PH10

PH10

PH15

Zastosowanie

Właściwości

  • powłók podłóg przemysłowych
  • jastrychów podłóg przemysłowych
  • dobra przyczepność
  • niski wskaźik woda/cement
  • dodatkowa ochrona przed korozją
  • PH15: dodatek bazaltu