Zaprawa do zapychania: KA-S

KA-S

Zastosowanie

Właściwości

  • uszczelnianie rys sztywnych
  • krótkotrwałe uszczelnianie rys, powierzchni przy awariach wodnych
  • zaprawa do montażu i instalacji
  • szybkowiążąca zaprawa do zapychania każdego rodzaju ubytków i uszczelnień
  • bardzo łatwa obróbka, tylko zamieszana z wodą
  • szybko przenosi obciążenia
  • nie przepuszcza wody
  • czas obróbki ok. 30 sek.
    (20 °C)

Wszystkie typy zapraw do podlewek mogą być produkowane również z cementem klasy CEM IIII A, CEM 11118-NW/HS/NA albo CEM 1-HS/NA (bez C3A) ale w następstwie zezmienionymi danymi technicznymi.