Ochrona przed odparowaniem: O1

O1

Zastosowanie

Właściwości

  • powierzchnie betonu i zapraw
  • jastrychy cementowe
  • kamienie betonowe
  • prefabrykaty
  • chroni powierzchnie przed przedwczesnym odparowaniem wody
  • do powolnego wysychania betonu, jastrychu i zaprawy