Metryka

Treść naszych stron Internetowych podlega ciągłym zmianom (postęp techniczny, zmiany ustawodawstwa).

Dane techniczne zawarte na tych stronach , informacje, definicje, wzmianki, wskazówki, uwagi są sprawdzone i zestawione zgodnie z naszą najlepszą wiedzą.

Podane wartości doświadczalne ustalone zostały w temperaturze 20 °C. Odnoszą się one do wartości średnich.

W rzeczywistości mogą wystąpic odchyłki od podanych wartości.

Za nieścisłości i nieprawidłowości nie odpowiadamy. Za treści tych informacji nie mogą być wnoszone roszczenia o odszkodowanie.

Za Państwa sugestie i uwagi będziemy wdzięczni.

Wszystkie teksty, ilustracje, dane audio i inne opublikowane informacje z wyjątkiem zaznaczonych artykułów, podlegają ochronie autorskiej. Reprodukcja lub odtwarzanie całości lub części danych jest wykluczona bez pisemnej zgody firmy PAGEL. Zarys pisma nazwy PAGEL jak i jego logo są chronionymi znakami handlowymi firmy PAGEL.

Karty techniczne i aprobaty znajdują się w wersji PDF. Odpowiedni - program do PC lub do Macintosh znajduje się pod


Ogólne warunki sprzedaży i dostawy

PAGEL SPEZIAL-BETON GmbH & Co. KG
Wolfsbankring 9
45355 Essen, Germany
Fon: +49 (0)201 / 68504-0
Fax: +49 (0)201 / 68504-31
E-Mail: Kontakt
Internet: www.pagel.com

PAGEL POLSKA
ul. Lipowa 7, Komorniki
PL 55-300 ŚRODA ŚLĄSKA
w/dolnośląskie
Tel.:  +48 (0)71 317 28 06
Fax: +48 (0)71 317 61 36
e-Mail: Kontakt
Internet: www.pagel.pl

Odpowiedzialny za strony internetu:
PAGEL Spezial-Beton GmbH & Co.KG, Essen, Germany

Kontakt:
webmaster