Produkty PAGEL z CE znakowanie

Produkty

Karty techniczny

CE znakowanie
EN - Klasa

Deklaracja właściwości użytkowych
Essen - Dorsten - Okrilla

Certyfikacja zakładowej kontroli produkcji (ZKP)
Essen - Dorsten - Okrilla

Karty bezpieczeństwa