Bedriftsprofil

I mer 40 år har PAGEL® SPEZIAL-BETON GmbH & Co. KG, i Essen hatt en ledende rolle i utviklingen av støpe- & spesialmøteler.

PAGEL® produkter er anerkjent over hele verden og er synonymt med kvalitet. PSB PAGEL® er Tysklands største produsent av ekspanderende støpemørteler, og er blant de ledene produsenter av sementbasert betongrenoveringssystemer (PCC) under sertifikatordningen ZTV-ING 90.

I nært samarbeid med andre spesialister utvikler og produserer PSB PAGEL® produkter til overflatebeskyttelse av betong, mur, industrigulv og kunststoffbelegg.

Vårt laboratorium arbeider konstant med å teste, utvikle og forbedre produktene, så den høye og ensartede PAGEL®-kvaliteten garanteres.

Omfattende teknisk rådgivning tilsier hurtig og effektiv kundesupport. PAGEL® industrimørtel AS, tidligere Halden Olje og Kjemi AS har representert PAGEL® i Norge siden 1981. Våre gode kunder innen storindustrien kan bekrefte PAGEL®-kvalitet. Be om referanseliste.

Fabrikkens kvalitetskontroll er i samsvar med internasjonale standarder og direktiver som DIN EN 1504-3, DIN EN 1504-6 og DIN EN 1504-7.

Distribusjon i Norge
Tilknyttede selskaper over hele verden

PAGEL Foredlingsbedrifter:
PAGEL Technische Mörtel GmbH & Co. KG