Understøpingsmørtel: V1/50 / V1/10 / V1/160

V1/50

V1/10

V1/160

Bruksområder

Egenskaper

 • Maskiner
 • Betongkonstruksjoner
 • Forankringer
 • Boltfaststøping
 • Turbiner
 • Ferdigdeler
 • Brulager
 • Skinner
 • Lettflytende i over 1,5 timer
 • Høy start og sluttstryrke
 • Egnet til pumping
 • Krympefri
 • Inneholder ikke klorider
 • Oljebestandig
 • Klar til bruk, skal kun blandes med vann

For de i disse produkter anvendte additiver foreligger en EU-klassifisering § 9 i Byggeproduktreglementet, om at additivene svarer til bestemmelsene i EN 934-2:2001-07.