Gietmortel speciaal: V3/50

V3/50

Toepassingen

Eigenschappen

 • Turbines, generatoren, Compressoren, Dieselblokken, machines en installaties die aan hoge trillingsniveaus bloot staan
 • Prefab beton en staalconstructies
 • Papier-, Chemische- en Olie-industrie
 • Offshore windturbines: monopile, jacket, tripod
 • On-shore windturbines: hybride-turbinemasten, zwaar dynamisch belaste voegen
 • Cementgebonden en vrij van chloriden
 • Gecontroleerde uitzetting
 • Hoge vermoeiingsweerstand
 • Waterdamp doorlatend
 • Waterdicht en bestand tegen de meeste brandstoffen, oliŽn en vetten
 • Vorst- en dooizout bestendig
 • Hoge vermoeiingsweerstand
 • Verpompbaar

Voor de in deze producten gebruikte toeslagstoffen beschikken wij over een EG-Conformiteitsverklaring. Daarmee voldoen ze aan de EG bepalingen zoals gesteld in EN 934-2:2001-07.