Gietmortel supersnel: V2S/20 / V2S/50

V2S/20

V2S/50

Toepassingen

Eigenschappen

 • Aangieten van machinefundaties
 • Korte ‘downtime’
 • Aangieten van ankers, kolommen en balken
 • Turbines, generatoren, compressoren, dieselmotoren
 • Gewapend- en voorgespannen beton elementen
 • Installaties voor elektriciteitscentrales, staalfabrieken, hoogovens
 • Kant en klare gietmortel
 • Wordt slechts met water gemengd
 • Na 2 uur voluit belastbaar
 • Kan snel ontkist worden
 • Krimparm
 • Vrij van chloriden en aluminiumcement
 • Vorst- en dooizoutbestendig

Voor de in deze producten gebruikte toeslagstoffen beschikken wij over een EG-Conformiteitsverklaring. Daarmee voldoen ze aan de EG bepalingen zoals gesteld in EN 934-2:2001-07.