Hogesterkte gietmortel: V1/30HF / V1/60HF

V1/30HF

V1/60HF

Toepassingen

Eigenschappen

 • Turbines
 • Persen
 • Windturbines
 • Hogesterkte prefabbeton voegen
 • Portaalkraanbanen en railbouw
 • Zeer hoge begin en eindsterkten
 • Hoge weerstand tegen vermoeiing
 • Plastische krimp gecompenseerd
 • Verpompbaar en eenvoudig te verwerken
 • Lage water-cement factor
 • Hoge stijfheid

Voor de in deze producten gebruikte toeslagstoffen beschikken wij over een EG-Conformiteitsverklaring. Daarmee voldoen ze aan de EG bepalingen zoals gesteld in EN 934-2:2001-07.