Links

Verwerkingsbedrijf:

PAGEL TECHNISCHE MÍRTEL GmbH & Co KG

Partners:

Murexin
Murexin produceert cementgebonden kwaliteitsmortels.

Stratec
Stratec produceert gecertificeerde staalvezels voor toepassing in de betonmortel- en prefab beton industrie.

Betonvereniging
De Betonvereniging stelt zich het bevorderen van een verantwoord gebruik van het materiaal beton ten doel, door het genereren en overdragen van kennis.

BFBN
De BFBN is de werkgeversvereniging van de betonproductenindustrie. De BFBN is voor zijn leden actief op het gebied van arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandighedenbeleid, promotie, grondstoffen- en milieubeleid, lobby, verkoopvoorwaarden en opleidingen.

Certificatie-instelling BMC
BMC is door de Raad voor Accreditatie erkend voor de certificatie van producten en kwaliteits- en milieuzorgsystemen. BMC zet zich door middel van certificatie in voor de kwaliteit van producten en processen dat onder meer beton, mortels en alle daarvoor gebruikte grondstoffen beslaat.

CUR
De CUR is een uniek netwerk van kennisvragers en kennisaanbieders uit overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Het aandachtsgebied betreft kennis op het gebied van ruimtelijke inrichting, en infrastructuur, civiele techniek en bouwtechniek.

VOBN
Informatie en voorlichting  over gietbouw en betonmortel.

Hint:

The PAGEL SPEZIAL-BETON GmbH & Co. KG is not responsible for the contents of any website you can reach through any hyperlink. The reference through hyperlinks constitutes no recommendation of the enterprises, their websites nor their products. Furthermore we do not have influence to third-parties, who establish links between your Website and our Website. The existence of such links does not indicate any collaboration with these companies nor any recommendation of their offers.