Uzmuma profils

Uzmums PAGEL® SPEZIAL-BETON GmbH & Co. KG atrodas Esen, Vcij. Ts mris ir neprtraukta dadu celtniecbas javu un specializto maisjumu raoana, modernizcija un uzlaboana. aj jom uzmums darbojas jau 40 gadus.

PAGEL® lejams javas sistma (PAGEL®-VERGUSS-SYSTEME) ar pazstamo marku V1 un betona remonta sistma (PAGEL®-BETON-INSTANDSETZUNGS-SYSTEME) kuvuas par pasaul atztu kvalittes simbolu.

Uzmuma produkcija ir sertificta pec DIN EN 1504-3, DIN EN 1504-6 un DIN EN 1504-7.

PAGEL® atpazstambu un popularitti nodroinjis plaais un nemaingi kvalitatvais materilu sortiments un specilais tehniskais serviss. Tiek piegdta visaugstks kvalittes PAGEL® produkcija.

Uzmums jau 1995. gad ieguva EN ISO 9001 kvalittes sertifiktu.

PAGEL® materili tiek raoti vairk k 10 valsts un tiek realizti caur vairkm fililm un prstvniecbm vairk k 30 valsts.

Latvij PAGEL® prstv SIA "OK Bvmaterili".

Partneri Latvij: SIA "OK Bvmaterili"
Izplattjiem un partneriem vis pasaul

PAGEL Prstrdes uzmums:
PAGEL Technische Mrtel GmbH & Co. KG