SPCC-torkretēšanas java: SP20 / SP40

SP20

SP40

Pielietojuma sfēra

Īpašības

 • tiltiem
 • tuneļiem
 • betona rezervuāriem
 • sienu un griestu virsmām
 • fasādēm
 • balstiem
 • sijām
 • ūdensceļu būvēm
 • SPCC torkretēšanas joma atbilstoši ZTV-ING, ZTV-W, RILI-SIB
 • torkretēšana slapjā un sausā veidā
 • pārbaudīta un piemērota dažādu veidu torkretēšanas iekārtām
 • vienkomponenta sastāvs
 • augsta noturība
 • noturīga salā un pret atkausējošajiem sāļiem
 • tvaikcaurlaidīga
 • MS02: aizsardzība pret koroziju

Gandrīz visi šo maisījumu tipi ir pieejami kopā ar šādu klašu cementu: CEM III/A, CEM III/B-NW/HS/NA, CEM I-HS/NA
(C3A nesaturošs) vai CEM I baltais, tomēr atkarībā no cementa tipa var atšķirties to tehniskie dati.