PCC-I-javas: MH02 / MH20 / MH80 / M10

MH02

MH20

MH80

M10

Pielietojuma sfēra

Īpašības

 • izlīdzinošais slānis tiltiem un autostāvvietām (apakšējais un virsējais slānis)
 • betona segumiem
 • betona grīdu segumiem
 • slīpu virsmu izlīdzināšanai
 • nošķēluma vietas izlīdzināšanai
 • ZTV-ING-pielietojums: PCC I
 • ZTV-W klasifikācija: LB291
 • slodzes un deformācijas klasifikācija atbilstoši DAfStb-RiLi-SIB: M2
 • PCC cementa remonta sistēma atbilstoši ZTV-ING, ZTV-W, RILI-SIB
 • viegli lietojama, modificēta ar polimēriem
 • īpaši piemērota vertikālām virsmām
 • pilnīgi gatava lietošanai, vienkomponenta sastāvs
 • noturīga salā un pret atkausējošajiem sāļiem
 • pielietojama un pakļaujama pie dinamiskām slodzēm
 • MH02: aizsardzība pret koroziju un adhēzijas slānis

Gandrīz visi šo maisījumu tipi ir pieejami kopā ar šādu klašu cementu: CEM III/A, CEM III/B-NW/HS/NA, CEM I-HS/NA
(C3A nesaturošs) vai CEM I baltais, tomēr atkarībā no cementa tipa var atšķirties to tehniskie dati.