Ankurdussegu: E1 / E1SF

E1

E1SF

Taotlused

Omadused

  • Kaevanduse ja tunneli ehitus
  • Pinnase kinnitustööd
  • Ühenduste ja avauste täitmine
  • Pumbatav ja injekteeritav
  • Vabalt voolav
  • Mittekahanev
  • Suured nakketugevused
  • Kaevanduse heakskiidu tunnistused
  • E1: töödeldav 30 °C juures 60 min.
  • E1SF: plastiline

Lisandid, mida on kasutatud nendes toodetes omavad „EG-Vastavushindamise Selgitus” prg § 9 „Ehitustoodete seaduse” järgi. Seega lisaained vastavad määrustes ET 934-2:2001-07 toodule.