Turbo jootebetoon: VT05 / VT10 / VT-P10

VT05

VT10

VT-P10

Taotlused

Omadused

 • Turbo jootebetoon VT05 / VT10:
  Kanalisatsiooni ja kaevanduse remonditööd
  Toruläbiviikude sulgemiseks
  Läbipääsuluukide ja liugurite betoneerimine
  Liiklusmärkide ja fooride betoneerimine
  Gaasi- ja veetorustiku läbijooksukohtade betoneerimine
 • Turbo jootebetoon plastiline VT-P10:
  kaevurõngaste paigaldamine
 • Turbo jootebetoon VT05 / VT10:
  Eriti kiirelt kivinev segu
  On valmis koormusteks väga kiiresti – 30 minutiga
  Suur voolavus
  Mittekahanev
  Veekindel
  Külma- ja soolakindel
 • Turbo jootebetoon plastiline VT-P10:
  plastiline konsistents

Lisandid, mida on kasutatud nendes toodetes omavad „EG-Vastavushindamise Selgitus” prg § 9 „Ehitustoodete seaduse” järgi. Seega lisaained vastavad määrustes ET 934-2:2001-07 toodule.