Jootebetoon: V80 C45 / V160 C45

V80 C45

V160 C45

Taotlused

Omadused

 • Konstruktsioonid ja masinad
 • Remondisegu eelnevalt valatud paneelidele ja raudbetoontorudele
 • Ehitiste toed
 • Avade täitmine
 • Müratõkkeseinad
 • Suurte mahtude valamine kontrollitud temperatuuri tõusuga
 • Veeseadmed, kanalid
 • Suur voolavus
 • Vähene soojatootmine kivinemisel
 • Vähene elastsus
 • Pumbatav
 • Vee- ja õlikindel
 • Ei kahane
 • Kontrollitud paisumine
 • Valmis kasutamiseks

Lisandid, mida on kasutatud nendes toodetes omavad „EG-Vastavushindamise Selgitus” prg § 9 „Ehitustoodete seaduse” järgi. Seega lisaained vastavad määrustes ET 934-2:2001-07 toodule.