Kiirkivinev jootebetoon: V2/10 / V2/40 / V2/80 / V2/160

V2/10

V2/40

V2/80

V2/160

Taotlused

Omadused

 • Turbiinid
 • Ankurdamine, fiksaatorid
 • Masinad
 • Teraskonstrukstioonid
 • Sildade laagrid
 • Raudtee liiprid
 • Toed
 • Võib koormata laagreid 2 tunni järel (isegi 5 °C)
 • Vabalt voolav
 • Mittekahanev
 • Valmis kasutamiseks
 • Külmumis ja soolade kindel
 • Pumbatav

Lisandid, mida on kasutatud nendes toodetes omavad „EG-Vastavushindamise Selgitus” prg § 9 „Ehitustoodete seaduse” järgi. Seega lisaained vastavad määrustes ET 934-2:2001-07 toodule.