Supertugev jootebetoon: V1/30HF / V1/60HF

V1/30HF

V1/60HF

Taotlused

Omadused

 • Turbiinid, generaatorid, kompressorid
 • Tuulegeneraaorite osad
 • Ühenduste ja laagrite jootmine
 • Raudtee tugede süsteemid
 • Automaatladude toed
 • Suur alg- ja lõpptugevus
 • Suur vastupidavus väsimusele
 • Kontrollitud paisumine
 • Pumbatav ja lihtne valada
 • Ei pragune isegi, kui on madal vee/tsemendi suhe
 • Vibratsiooni summutav

Lisandid, mida on kasutatud nendes toodetes omavad „EG-Vastavushindamise Selgitus” prg § 9 „Ehitustoodete seaduse” järgi. Seega lisaained vastavad määrustes ET 934-2:2001-07 toodule.