Basalt jootebetoon: V15/30 / V15/50 / V15/80

V15/30

V15/50

V15/80

Taotlused

Omadused

  • Kõrgete temperatuuridega alad
  • Masinad
  • Ankurdamine
  • Terasest toed
  • Kuumuskindel kuni 400oC (lühiajaliselt)
  • Mittekahanev
  • Suur alg- ja lõpptugevus
  • Suur vastupidavu abrasiivsetele materjalidele
  • Ehitusmaterjalid klass A 1 (mittepõlev)

Lisandid, mida on kasutatud nendes toodetes omavad „EG-Vastavushindamise Selgitus” prg § 9 „Ehitustoodete seaduse” järgi. Seega lisaained vastavad määrustes ET 934-2:2001-07 toodule.