Kasutusvalmis jootebetoon: V14/10 / V14/40 / V14/80

V14/10

V14/40

V14/80

Taotlused

Omadused

  • Toed
  • Raudtee laagrid
  • Sildade laagrid
  • Betooni remont
  • Plastiline sisu
  • Mittekahanev
  • Kõrged alg- ja lõpptugevused

Lisandid, mida on kasutatud nendes toodetes omavad „EG-Vastavushindamise Selgitus” prg § 9 „Ehitustoodete seaduse” järgi. Seega lisaained vastavad määrustes ET 934-2:2001-07 toodule.