Jootebetoon: V1/50 / V1/10 / V1/160

V1/50

V1/10

V1/160

Taotlused

Omadused

 • Masinad
 • Ankurdamine
 • Turbiinid
 • Sildade laagrid
 • Joogivee seadmed
 • Betoonistruktuurid
 • Kõrgladudesse
 • Betoonitehaste toodang
 • Liiprid
 • Tööstusettevõtted
 • Vabalt voolav üle 90 minuti
 • Mittekahanev
 • Suured alg- ja lõpptugevused
 • Külmumis- ja soolakindel
 • Õlikindel
 • Kloriidikindel
 • Pumbatav
 • Valmis kasutamiseks
 • Tootmine välise kontrolli all

Lisandid, mida on kasutatud nendes toodetes omavad „EG-Vastavushindamise Selgitus” prg § 9 „Ehitustoodete seaduse” järgi. Seega lisaained vastavad määrustes ET 934-2:2001-07 toodule.