Veebilehe teade

Veebilehe sisu on pidevas muutmises (näit. Toodete arendus, muudatused seadusandluses, jne.). PAGEL ei ole vastutav otsestes või mitteotsestes kahjudes (lepingulistes ja mittelepingulistes) info kasutamisega nendel veebilehtedel.

Tehnilised andmed, informatsioon, definitsioonid, avalikustamine ja referentsid tootelehtedel on kogutud, kontrollitud ja üle vaadatud meie parimate teadmiste järgi. Me ei vastuta nende tootelehtede täpsuse ja täielikkuse eest. Ühtegi pöördumist ei saa kasutada selle informatsiooni alusel.

Me ei ole vastutavad teiste veebilehtede sisu eest, mis on hüperlingiga meie veebilehelt. Viide hüperlingile ei ole soovitus veebilehele või ettevõttele, mida see esitab või toodetele ja see ei ole tõestus koostööst selle ettevõttega ja ka mitte soovitus nende pakutava kohta.

PAGEL Spezial-Beton GmbH & Co. KG veebilehtede Sisu ja struktuur on autoriõigustega kaitstud. Meil ei ole vastuväiteid veebilehtedel leiduva info isiklikuks kasutamiseks või kasutamiseks ettevõtete poolt, kes kasutavad meie tooteid.

Teksti, teksti osade või piltide avaldamine vajab PAGEL Spezial-Beton GmbH & Co. KG eelnevat kirjalikku luba.

Kõik tekst, pildid, audiosalvestised, ja teised avalikustatud informatsioon meie veebilehel, välja arvatud eraldi märgitud artiklid, on autoriõigustega kaitstud PAGEL Spezial-Beton GmbH & Co. KG. poolt.
Reproduktsioonid või koopiad kas täielikut või osaliselt ei ole lubatud ilma PAGEL Spezial-Beton GmbH & Co. KG eelneva kirjaliku nõusolekuta. PAGEL kirjapilt ja logo on PAGEL Spezial-Beton GmbH & Co. KG registreeritud kaubamärgid.

Tootelehed ja raportid on saadaval PDF formaadis. Leiate vastava programmi kas PC või Macintosh’ile Üldtingimused alt.


Üldtingimused

PAGEL SPEZIAL-BETON GmbH & Co. KG
Wolfsbankring 9
45355 Essen, Germany
Fon: +49 (0)201 / 68504-0
Fax: +49 (0)201 / 68504-31
E-Mail: Kontakt
Internet: www.pagel.com

Register kohus: kohalik kohus Essen HRA 7942
Isiklikult vastutav omanik: PAGEL Spezial-Beton Holding-GmbH
Direktorid Dr.-Ing. Jürgen Aretz, Dr.-Ing. Patrick Schäffel
Register kohus: Kohalik kohus ESSEN HRB 2771
UST-IDNR: DE 125082005

Vastutav:
veebimeister