Støbemørtel: VB10 / VB40 / VB-P10

VB10

VB40

VB-P10

Anvendelsesområder

Egenskaber

 • Lyn-Støbemørtel VB10 / VB40:
  Kloakdækselstøbning
  Rørgennemføringer
  Installationsarbejder
  Piller og færdigdele
 • Lyn-Mørtel plastisk VB-P10:
  Installering af brøndringe
  Skaktrenovering
  Kloakrenovering
 • Lyn-Støbemørtel VB10 / VB40:
  Belastbar efter 30 minutter
  (20 °C)
  Ekstremt høje startstyrker
  Flyde- & understopningsegnet
  Svindfri
  Vandtætt
  Frost- & tøsaltsbestandig
 • Lyn-Mørtel plastisk VB-P10:
  Plastisk konsistens

For de i disse produkter anvendte additiver foreligger en EU-Konformitetserklæring jf. § 9 i byggeproduktreglementet, om at additiverne svarer til bestemmelserne i EN 934-2:2001-07.