Bleskové malty: VB10 / VB40 / VB-P10

VB10

VB40

VB-P10

Oblast použití

Vlastnosti

 • Bleskové malty VB10 / VB40:
  zálivky poklopů šachet
  prostupy potrubí
  instalační práce
  sloupy a prefabrikáty
  havarijní práce
 • Blesková plastická malta VB-P10:
  zakládání skruží
  opravy skruží
  opravné práce v kanálech
 • Bleskové malty VB10 / VB40:
  zatížitelné po 30 min. (20 °C)
  extrémně vysoká počáteční pevnost
  vysoce tekuté
  nesmrštivé
  voděodolné
  odolné vůči působení mrazů a rozpustných solí
 • Blesková plastická malta VB-P10:
  plastická konzistence

U aditiv v těchto výrobcích je k dispozici ES prohlášení o shodě podle § 9 německého zákona o stavebních výrobcích. Aditiva proto splňují ustanovení EN 934-2:2001-07.