U02 - Vyhlásenie o parametroch EN1504-3
U05 Vyhlásenie o parametroch EN1504-3
U10 Vyhlásenie o parametroch EN1504-3
Vyhlásenie o parametroch EN13813
U20 Vyhlásenie o parametroch EN1504-3
Vyhlásenie o parametroch EN13813
U40 Vyhlásenie o parametroch EN1504-3
Vyhlásenie o parametroch EN13813
U80 Vyhlásenie o parametroch EN1504-3
Vyhlásenie o parametroch EN13813
U160 Vyhlásenie o parametroch EN1504-3
Vyhlásenie o parametroch EN13813

Slovakian